Ευχαριστήρια Επιστολή // 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 12-15 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα

panellinio-sinedrio

Σπηλιόπουλος Γεώργιος

Χειρουργός, Κλινική Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής & Χειρουργικής Ογκολογίας Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

 

Αγαπητέ κύριε Σπηλιόπουλε,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Φόρουμ 2014, που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Hilton Athens από 12 έως 15 Νοεμβρίου 2014, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη επιστημονική συμβολή σας στις εργασίες του Συνεδρίου.

Με την ενεργό συμμετοχή σας στο επιστημονικό πρόγραμμα, συμβάλλατε στην προσπάθεια της Οργανωτικής Επιτροπής να διαμορφώσει ένα επιστημονικό πρόγραμμα, του οποίου κύριος στόχος είναι, αφενός η ενημέρωση της Χειρουργικής Κοινότητας, αφετέρου η αποδοχή εκ μέρους της, της αναγκαιότητας σχεδιασμού και καθιέρωσης Εθνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Χειρουργικής.

Παράλληλα, η συμμετοχή σας στις συνεδρίες του επιστημονικού προγράμματος συνέβαλε στην υλοποίηση του στόχου μας να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο και την επιστημονική παράδοση των Πανελληνίων Συνεδρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε στην ενεργό συμμετοχή και υποστήριξή σας και στα μελλοντικά συνέδρια της Επιστημονικής Εταιρείας.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου

panellinio-sinedrio-ipografes