ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Πτυχίο μαιευτικής, Ιατρικό Κολλέγιο Stara Zagora της Βουλγαρίας (1999). Πτυχίο της μαιευτικής, ΤΕΙ Αθηνών (1999-2001). Πρακτική εξάσκηση στο Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου». ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Από το 2002 μέχρι σήμερα εργάζομαι ως Νοσηλεύτρια χειρουργείου στην Ιδιωτική Κλινική «Κυανούς Σταυρός». Η νοσηλευτική μου εμπειρία περιλαμβάνει χειρουργεία κλασικής και λαπαροσκοπικής γενικής χειρουργικής, κλασικής και ενδοσκοπικής ουρολογίας, κλασικής και ενδοσκοπικής αγγειοχειρουργικής, γυναικολογίας, πλαστικής χειρουργικής, νευροχειρουργικής και ορθοπεδικής, καθώς και οφθαλμολογικά χειρουργεία. Στο διάστημα αυτό είχα την ευκαιρία να εξειδικευτώ και να εργαστώ και στον τομέα της αποστείρωσης. Τα τελευταία πέντε χρόνια είμαι υπεύθυνη χειρουργείου. Από το 2005 και μετά ανέλαβα το νοσηλευτικό ιατρείο παχυσαρκίας όπου συμμετέχω ως εξειδικευμένη νοσηλεύτρια στη συγκεκριμένη ομάδα βαριατρικής χειρουργικής με ιδιαίτερη ενασχόληση στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Έχω αναλάβει την νοσηλευτική απώτερη μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε βαριατρική επέμβαση. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Παρακολούθηση νοσηλευτικών συνεδρίων και σεμιναρίων. ΓΛΩΣΣΕΣ: Βουλγάρικα, Αγγλικά

Νοσηλευτρια