ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Δίπλωμα εθελοντικής νοσηλευτικής, του Ερυθρού Σταυρού. Σχολή Γραμματέων και Λογιστικής Υποστήριξης ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Γραμματειακή υποστήριξη ιατρείου, οργάνωση και διεκπεραίωση των χειρουργείων (πριν και μετά). 20ης εμπειρία σε μεγάλες Εταιρείες σε Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εξυπηρέτησης Πελατών, Λογιστηρίου, Ταμείου. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Εφαρμογές προγραμμάτων παρακολούθησης πελατολογίου, αποθεμάτων και διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων του Ε.Ε.Σ (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός). ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ: Windows (MS Office), Ιnternet ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Εθελοντική προσφορά, βασικών αρχών νοσηλευτικής, σε μεγάλα Νοσοκομεία

Γραμματέας