ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Περίπου το 50% των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού αναπτύσσουν καρκινικές μεταστάσεις. Οι ηπατικές μεταστάσεις, συνήθως θανατηφόρας εξέλιξης, σήμερα αντιμετωπίζονται με ένα διαφορετικό βλέμμα. Η χειρουργική εκτομή τους για πολύ μεγάλο χρόνο θεωρείτο χωρίς ένδειξη. Σήμερα όμως στα πλαίσια της αντιμετώπισης της νόσου από πολλές ειδικότητες, αποτελεί μια καθ’όλα αποδεκτή θεραπευτική λύση.

Αποτελέσματα μελετών από το 2007 και μετά δείχνουν ότι η χημειοθεραπεία και η ορμονοθεραπεία, παρατείνουν τη ζωή των ασθενών με ηπατικές μεταστάσεις. Όμως το ποσοστό επιβίωσης στα 5 χρόνια είναι 0%. Αντίθετα το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών γυναικών, με χειρουργηθείσες ηπατικές μεταστάσεις, είναι από 20% -60% πιθανότητες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

  1. Η δυνατότητα πλήρους χειρουργικής αφαίρεσης, δηλαδή το μέγεθος η θέση και ο αριθμός των μεταστάσεων πρέπει να επιτρέπουν πλήρη αφαίρεση με ένα χειρουργικό όριο τουλάχιστον 1 εκατοστού.
  2. Απουσία έξω ηπατικών μεταστάσεων. Η χειρουργική ανάλυση είναι θεμιτή μόνον όταν υπάρχουν εξωηπατικές μεταστάσεις ή εάν αυτές οι μεταστάσεις ελέγχονται από σημείο ή ορμονοθεραπεία.
  3. Βαθμός αποτελεσματικότητας της θεραπείας, με τη διάγνωση των ηπατικών μεταστάσεων, η χημειοθεραπεία χορηγείται με σκοπό την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.

Μερικές φορές χρειάζονται πολλές θεραπείες ώστε να πετύχουμε μια σταθεροποίηση ή μείωση του μεγέθους και του αριθμού των μεταστάσεων. Η χειρουργική εξαίρεση είναι αποδεκτή, μόνο όταν η χημειοθεραπεία δείξει σημάδια αποτελεσματικότητας.

  1. Καλή γενική κατάσταση. Επειδή συνήθως πρόκειται για βαριές χειρουργικές επεμβάσεις, είναι πολύ σημαντικό κριτήριο η καλή γενική κατάσταση της ασθενούς, η οποία μειώνει κατά πολύ το χειρουργικό κίνδυνο.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Αμέσως μετά το χειρουργείο, χορηγείται χημειοθεραπεία για τουλάχιστον 6 μήνες. Κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής περιόδου, οι ασθενείς παρακολουθούνται συστηματικά, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν υποτροπές ή όχι.

Η έρευνα, σε ότι αφορά τον καρκίνο του στήθους, είναι παρά πολύ έντονη. Νέες μοριακές ταξινομήσεις και γονιδιακοί προγνωστικοί παράγοντες, μας επιτρέπουν να προβλέψουμε την εξέλιξη.

Η επιλογή των ασθενών, οι οποίες έχουν να κερδίσουν από μια χειρουργική επέμβαση στο ήπαρ, βασίζονται, εν πολύς και σε αυτά τα νέα δεδομένα.