ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

179829962

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΡΡΩΣΗ

Η κίρρωση είναι το αποτέλεσμα ενός χρόνιου ηπατικού νοσήματος όπως η ιογενής ηπατίτιδα, η αλκοολική ηπατίτιδα και η αυτοάνοση ηπατίτιδα…

Στον ασθενή, ο οποίος παρουσιάζει ηπατικό νόσημα, ο ουλώδης ιστός που αντικαθιστά προοδευτικά τα κατεστραμμένα ηπατικά κύτταρα: δημιουργεί την ίνωση του ήπατος. Αυτός ο ουλώδης ιστός περιχαρακώνει ηπατικά κύτταρα που αναγεννώνται και δημιουργεί τους «όζους». Ανάλογα με την έκταση της βλάβης στο ήπαρ, η ίνωση διαχωρίζεται σε ελαφρά, μέτρια και σοβαρή.

Η κίρρωση αφορά το 4ο στάδιο (f4), κατά το οποίο σχεδόν όλο το ηπατικό παρέγχυμα έχει αντικατασταθεί από ουλώδη ιστό.

ΚΙΡΡΩΣΗ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ – ΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Υπάρχουν δύο μεγάλες φάσεις στην εξέλιξη της κίρρωσης:

1η φάση «εξισορροπημένης κίρρωσης», κατά την οποία ουσιαστικά δεν υπάρχουν συμπτώματα και ανακαλύπτεται τυχαία.

2η φάση των «επιπλοκών», κατά την οποία εμφανίζονται αιμορραγίες του πεπτικού συστήματος λόγω ρήξης των κιρσών του οισοφάγου, ίκτερος, ασκίτης, οιδήματα των κάτω άκρων ή εγκεφαλοπάθεια.

Η κίρρωση του ήπατος ευνοεί την εμφάνιση πρωτοπαθούς καρκίνου. Είναι σημαντική η τακτική απεικόνιση του ήπατος και η μέτρηση της a-FP, η οποία είναι ένας καρκινικός δείκτης.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΝΩΣΗΣ

H μέτρηση της ίνωσης μπορεί να γίνει με βιοψία ήπατος, με αιματολογικές αναλύσεις ή με ένα συγκεκριμένο και εξειδικευμένο τρόπο αξονικής τομογραφίας.